Тетрадка по български език за 5. клас 2016 – Борислав Борисов, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева

Тетрадка по български език за 5. клас 2016

Тетрадката към новия учебник на издателство „Просвета“ по български език е създадена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по български език и литература и учебната програма, влезли в сила през 2016 г. Тя дава отлична възможност да се затвърдят знанията на учениците и реално да се повиши равнището на тяхната езикова и комуникативна компетентност. Помагалото може да се използва през цялата учебна година както в процеса на работата в клас – за текуща подготовка и оценяване, така и при самоподготовката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, които са:

повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съответствие с темите от учебника;

насочени както към овладяване на лингвистичната информация, така и към прилагане на знанията в речевата практика;

разнообразни от гледна точка на дейността, която трябва да извършват учениците – за конструиране, за трансформиране, за класифициране и систематизация по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, за коригиране и редактиране и др.;

различни по форма – с избираем и със свободен отговор по подобие на задачите от изпитния формат за националното външно оценяване в 7. клас;

с различна степен на трудност, което позволява в работата реално да се приложи индивидуален подход към учениците.

Автор: Борислав Борисов; Весела Михайлова; Йовка Тишева; Руска Станчева Категория: 5-ти клас; Учебни тетрадки; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 14.09.2017 Брой страници: 96
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789540132051 ISBN: 9789540132051