Тетрадка към читанка за 4. клас – Елена Ролева, Пенка Димитрова, Румяна Танкова, Теменужка Тошева

Тетрадка към читанка за 4. клас

Тетрадка към Читанка за 4. клас
Подпомага осмислянето и възприемането на текстовете от читанката. Доразвива уменията за разпознаване на понятията, за прилагане на знанията и обогатяване на комуникативно-речевите способности на четвъртокласниците.

Румяна Димитрова Танкова е родена на 24.10.1958 г. в град Пазарджик. Завършила е специалност „Българска филология” в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. Професионалният ѝ опит е свързан с работа като учител по български език и литература в СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик, и като преподавател по методика на обучението по български език и литература в Пловдивския университет.
През 1996 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Формиране на начална комуникативно-речева компетентност чрез обучението по български език”, а през 1999 г. става доцент. От 2011 г. е декан на Педагогическия факултет на Пловдивския университет.
Автор е на книгите „Методика на началното обучение по български език и литература”, „Моделиране на текст”, „Алтернативи по пътя към грамотността” и др. Ръководител е на екип, създал учебници и учебни помагала по български език и литература за 1. – 4. клас.

Автор: Елена Ролева; Пенка Димитрова; Румяна Танкова; Теменужка Тошева Категория: 4-ти клас; Учебни тетрадки; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 60
Език: Български Тегло: 0.139 кг.
Баркод: 9789540117478 ISBN: 9789540117478