Тетрадка към Читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина – Пенка Димитрова, Румяна Танкова, Теодора Власева

Тетрадка към Читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина

Одобрено от МОН, 19.08.2013

Тетрадка към Читанка за 2. клас е необходима и полезна в часовете по литература и у дома. В училище – за да могат учениците вярно да четат и осмислят, да преразказват и илюстрират текстовете от читанката, да участват в драматизации и литературни игри. У дома – за да подготвят самостоятелно уроците си по четене с интересните и занимателни въпроси и задачи към творбите от читанката. Тази тетрадка ще помогне и на учители и родители да направят учебните и извънкласните занимания по литература вълнуващи и ползотворни.

Румяна Димитрова Танкова е родена на 24.10.1958 г. в град Пазарджик. Завършила е специалност „Българска филология” в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. Професионалният ѝ опит е свързан с работа като учител по български език и литература в СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик, и като преподавател по методика на обучението по български език и литература в Пловдивския университет.
През 1996 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Формиране на начална комуникативно-речева компетентност чрез обучението по български език”, а през 1999 г. става доцент. От 2011 г. е декан на Педагогическия факултет на Пловдивския университет.
Автор е на книгите „Методика на началното обучение по български език и литература”, „Моделиране на текст”, „Алтернативи по пътя към грамотността” и др. Ръководител е на екип, създал учебници и учебни помагала по български език и литература за 1. – 4. клас.

Автор: Пенка Димитрова; Румяна Танкова; Теодора Власева Категория: 2-ри клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 72
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540127927 ISBN: 9789540127927