Тетрадка № 2 към „Български език и Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина“ – Лилия Вълкова, Светла Терзиева, Станка Вълкова

Тетрадка № 2 към „Български език и Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина“

Тетрадка № 2 към „Български език и Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина“ включва теми и учебни задачи, чрез които се затвърждават овладените знания. По-голямата част от темите са предвидени за уроците за упражнение и обобщение. Отделени са страници за писане на преразкази и съчинения. Самостоятелно са разработени теми за поправка на всички писмени работи. В тетрадката са включени самостоятелни работи, които се изпълняват на този етап на обучение.

Доц. д-р Станка Вълкова е работила като преподавател по методика на обучението по български език и литература в началните класове в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ. Като преподавател в ДИУУ се занимава с разработване и реализиране на обучителни програми за продължаващо образование на начални учители по методика на обучението по български език и четене в 1. – 4. клас и на образователни проекти за модернизация на образователния процес в началния етап на обучение в училище. Aвтор e на голям брой публикации: монографии, речници, предназначени за ученици, статии в научни педагогически списания, книги за учителя, учебници, учебни тетрадки и учебни помагала за обучението по български език и литература в началното училище и за подготвителната група в детската градина.

Автор: Лилия Вълкова; Светла Терзиева; Станка Вълкова Категория: 4-ти клас; Учебни тетрадки; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 48
Език: Български Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 9789540128016 ISBN: 9789540128016