Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по английски език: Втора книга – Надя Стоянова, Румяна Атанасова

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по английски език: Втора книга

Настоящата книга е предназначена за ученици, които се подготвят за държавни зрелостни изпити по английски език в края на текущата година.
От една страна, тя продължава замисъла на първото издание на Булвест 2000, отпечатано под същото заглавие.
От друга страна, отразява последните изисквания на МОН за формата на зрелостните изпити по английски език.
Книгата съдържа 10 теста, като всеки тест се състои от четири части.
Задачите в тях предлагат редица практически дейности за развитие на езиковите умения за слушане, четене и писане, с които учениците следва да се справят в края на обучението си в училищната степен.
Упражненията са подходящи както за работа в клас, така и за извънкласна и индивидуална подготовка. Повишеното ниво на задачите в тази втора книга ще бъде в помощ и на желаещите да се подготвят за полагане и на други видове тестове в по-висши форми на обучение.
В краят на книгата са поместени транскриптите на текстовете за слушане и ключът към задачите, който дава възможност на учениците сами да проверят правилността на отговорите си.

Автор: Надя Стоянова; Румяна Атанасова Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Английски език
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 128 Език: Български
Тегло: 0.135 кг. Баркод: 9789541805800
ISBN: 9789541805800