Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда – Георги Нейков, Лени Николова, Свобода Бенева

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда

Книгата ще подпомогне:
учениците от 12. клас в подготовката им за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;
кандидат-студентите в самостоятелната им работа за кандидатстудентските изпити;
всички ученици от горния курс при текущата им подготовка по химия и опазване на околната среда.
Книгата предлага:
шест примерни варианта на тестове, разработени и структурирани в съответствие с учебно-изпитната програма на МОН;
отговори и решения на всички задачи от тестовете;
нормативната уредба и цялостната процедура за провеждане на държавните зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда.

Решаването на тестовете ще допринесе за успешното полагане на държавните зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда.
Представени са шест теста, като всеки от тях е групиран в две части.
Първата част съдържа тридесет и шест задачи със структуриран отговор с посочени четири отговора, един от които е верен.
Втората част включва четиринадесет задачи със свободен отговор. Успешното им решаване е свързано с:
попълване на таблици и словесни схеми;
откриване на междинни вещества в генетични преходи;
цялостно решаване на генетични преходи;
характеризиране на химични елементи по електронната им конфигурация;
разграничаване на хомолози от изомери;
намиране на съответствия между формулите и наименованията на химични съединения, между изразените с уравнения химични реакции и тяхната принадлежност към опреден вид;
попълване на липсващи термини в дефиниции, теоретични постановки, закономерности и пр.
За решаване на тестовите задачи е необходимо да се приложат знания по неорганична и органична химия от 9. и 10. клас – задължителна подготовка.
В помагалото са дадени и отговорите на всички тестови задачи с подробни обяснения. Там, където е необходимо, са изписани всички химични формули и уравнения, посочени са условията на взаимодействията и пр.
Учебният материал, застъпен в тестовете, е в съответствие с изискванията на Министерството на образованието и науката (Наредба № 1 от 11 април
2003 г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостни изпити), които са дадени подробно в края на помагалото.

Автор: Георги Нейков; Лени Николова; Свобода Бенева Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 30
Език: Български Тегло: 0.173 кг.
Баркод: 9789541805817 ISBN: 9789541805817