Тестови задачи по математика за 4. клас. Външно оценяване – колектив, Теодоси Витанов

Тестови задачи по математика за 4. клас. Външно оценяване

Тестови задачи по математика за 4. клас: външно оценяване
През последните няколко години в края на 4. клас се провежда тест за външно оценяване по математика. С него се проверява доколко учениците са усвоили основните знания и умения по предмета, без които биха срещнали сериозни трудности в следващата образователна степен.
Подготовката за този тест може да започне през учебната година, да протече постепенно и резултатите да са много добри и за детето, и за родителите, и за учителите.
За постигането на тази цел ИК "Анубис“ предлага учебно помагало с нестандартно оформление, което ще улесни максимално детето при подготовката му и ще му осигури успешно представяне в края на годината. Специално разработеното приложение към помагалото дава възможност при необходимост детето да получи ефективна помощ от родител или учител. Приложението може да се отдели и да се ползва само от контролиращия. В него са изброени групите знания, които се проверяват с външното оценяване, и групите равностойни по трудност тестове. То ориентира възрастния в изискванията на учебната програма и критериите за външно оценяване. По този начин навреме могат да се видят допуснатите от детето пропуски и грешки и то да се насочи да работи за преодоляването им.
Помагалото съдържа:
* 15 тренировъчни теста по формата, утвърден от МОМН, в пълно съответствие с учебната програма и с изискванията за външно оценяване. Тестовете могат да се попълват самостоятелно, под контрола на родител вкъщи, както и в училище, контролирано от учителя. Листовете в помагалото са перфорирани така, че могат да се откъснат и детето да работи с отделен тест, а след това да го предаде за проверка. С дадените примерни варианти учителят може да провежда текущо оценяване на знанията на ученици си – индивидуално, по групи или с целия клас. Част от тестовете могат да се използват в края на първия учебен срок, друга – около средата на втория срок, а останалите обхващат целия изучен материал.
* Справочник в помощ на ученика, ако е забравил някои важни правила.
Приложението съдържа:
* Кратки указания за използване на тестовете.
* Таблици с верните отговори.

Автор: колектив; Теодоси Витанов Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Анубис
Дата на издаване: 2015 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789544268589 ISBN: 9789544268589