Тестови задачи по математика за 3. клас – Катя Никова, Николина Димитрова

Тестови задачи по математика за 3. клас

Тестовите задачи, включени в помагалото, разширяват уменията на учениците за намиране на рационален подход при решаване на математически задачи. Предоставянето на възможност за самостоятелен избор на решение съдейства за засилване на интереса към математиката.
Помагалото съдържа:
38 теста, в които е обхванато цялото учебно съдържание за 3. клас. Всички тестове, с изключение на първия и последния, включват най-често по шест или седем задачи, които са съобразени с етапа на обучението;
чертежи и пояснения към отделни задачи, които подпомагат учениците при решаването им;
тематично обединен, малък по обем учебен материал;
ключ с верните отговори на всички задачи.
Чрез помагалото се цели третокласниците да:
усъвършенстват и разширяват знанията си;
задълбочават интереса си към учебното съдържание;
увеличават познавателната си активност;
развиват уменията си за проверка и самопроверка на знанията;
формират навици за самостоятелна работа с различни видове задачи.
Помагалото дава възможност на преподавателите и родителите своевременно да откриват и отстраняват пропуските в знанията на учениците.

Автор: Катя Никова; Николина Димитрова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 92 Език: Български
Тегло: 0.150 кг. Баркод: 9789541807873
ISBN: 9789541807873