Тестови задачи по химия и опазване на околната среда за 7. клас: Подготовка за външно оценяване – Георги Нейков, Маргарита Йотова, Свобода Бенева

Тестови задачи по химия и опазване на околната среда за 7. клас: Подготовка за външно оценяване

Сборникът е предназначен за подготовка на седмокласниците за външното оценяване, което се провежда в края на учебната година. В него са включени десет теста, структурирани по формàта на примерния тест за външно оценяване по Културно-образователната област „Природни науки и екология”, предложен в сайта на Министерството на образованието, младежта и науката през месец септември 2012 година. Всеки тест съдържа по 12 задачи. Десет от тях са с по четири отговора, един от които е верен, и две задачи са със свободен (отворен) отговор.
В тестовите задачи е обхванато най-същественото от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда, предвидено от учебната програма. Чрез задачите се проверяват знанията за химичните знаци, формули и уравнения, за свойствата и приложението на елементите от алкална и халогенна група и техните съединения, за зависимостите между свойствата на химичните елементи и мястото им в периодичната система, за скоростта на химичните реакции и топлинните ефекти при тях.
В края на сборника са поместени както верните отговори на всички тестови задачи, така и критериите за оценка. Така се осигурява не само бърза и точна проверка и оценка от страна на учителя, но и лесна самопроверка и самооценка от учениците.

Автор: Георги Нейков; Маргарита Йотова; Свобода Бенева Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 28 Език: Български
Тегло: 0.071 кг. Баркод: 9789541808368
ISBN: 9789541808368