Тестови задачи по човекът и обществото и човекът и природата за 3. клас – Димитринка Димитрова, Николина Димитрова

Тестови задачи по човекът и обществото и човекът и природата за 3. клас

Предлаганите тестови задачи за трети клас по учебните предмети "Човекът и обществото" и "Човекът и природата" са 19 на брой. Тъй като не се предвиждат отделни учебни часове за работа с тестове, задачите са съобразени с времето, което учителят може да отдели за решаването им. Освен че с тях може да се работи по време на урока, те са подходящи и за самостоятелна работа вкъщи, за домашни упражнения. По такъв начин учителят получава информация доколко е усвоен учебният материал и дали учениците умеят да отделят важното и същественото, което е необходимо да знаят и да използват в по-нататъшната си дейност. Всяка тема съдържа по няколко задачи, които са различни на брой в зависимост от обема на знанията.

Автор: Димитринка Димитрова; Николина Димитрова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Човекът и обществото; Човекът и природата
Издател: Слово
Брой страници: 48 Език: Български
Тегло: 0.090 кг. Баркод: 9789544399160
ISBN: 9789544399160