Тестови задачи по български език за 3. клас – Теменужка Войнова

Тестови задачи по български език за 3. клас

Сборникът съдържа задачи, с които се проверяват знанията на третокласниците след изучаване на темите Дума, Съществително име, Прилагателно име, Глагол и Изречение. Към всяка от темите са разработени по два варианта тестови задачи, като към втория вариант е приложено и по едно упражнение за затвърдяване на основни правописни знания и умения.
Тези задачи могат да се използват за текуща проверка на усвоените езикови знания през учебната година. Приложените верни отговори в края на сборника дават възможност на учениците и за самопроверка.
Включени са и 5 комбинирани теста, чрез които се проверяват знанията в края на учебната година.
Сборникът подготвя третокласниците за националната проверка, която им предстои в 4. клас.

Авторът Теменужка Войнова е начален учител. Тя има дългогодишна педагогическа практика и опит в преподаването на български език в начален курс. Познава отлично възрастовите и познавателните особености на децата, което определя подбора на задачите.

Автор: Теменужка Войнова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 36
Език: Български Тегло: 0.050 кг.
Баркод: 9789540122748 ISBN: 9789540122748