Тестови задачи по български език и математика за 4. клас – Димитринка Димитрова, Николина Димитрова

Тестови задачи по български език и математика за 4. клас

Тестовете по български език и математика, които предлагаме, имат не само контролно-оценяваща функция, но и съдействат за по-пълно усвояване на знанията. Всичко, което е от значение за по-нататъшното успешно обучение по български език и математика, намира място в тестовите задачи. Учениците могат да покажат доколко са усвоили предвиденото учебно съдържание и какви пропуски имат в знанията си. Решаването на задачите ще покаже не само на учителите, но и на родителите доколко са трайни знанията на децата.
Всяка задача завършва с три отговора, от които трябва да се избере верният. Тъй като броят на задачите е различен, броят на точките също ще е различен. За да може да оцени учениците правилно, учителят трябва да приеме, че всички решени задачи от дадения тест са 100%. В такъв случай 100% трябва да се разделят на броя на задачите. Например, ако задачите са 9, на всяка отговарят по 11% приблизително. Ако ученикът е решил вярно седем задачи, той е изпълнил 77% от теста, което означава, че се е справил много добре. Незадоволителна е работата, която е под 40%. Разбира се, че учителят взема предвид трудността на задачите, индивидуалните особености на учениците и т.н. Важното е, че с решаването на даден тест и учителят, и родителят получават информация от каква помощ се нуждае ученикът.

Автор: Димитринка Димитрова; Николина Димитрова Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература; Математика
Издател: Слово
Брой страници: 104 Език: Български
Тегло: 0.060 кг. Баркод: 9789544399122
ISBN: 9789544399122