Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас – Мира Славова, Огнян Димитров, Тренка Аргирова

Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас

Настоящият сборник от тестови задачи по биология и здравно образование е предназначен за седмокласниците. С негова помощ могат да се проверяват знанията по учебния материал, включен в новия учебник по биология и здравно образование за 7. клас на издателство "Булвест-2000". Сборникът съдържа 208 разнообразни по форма тестови задачи от всички раздели от учебника. Всяка задача има четири отговора, един от които е верен.
Сборникът е структуриран в две части:
в първата част са включени 130 задачи за тематична проверка
във втората част – три самостоятелни теста с по 26 задачи за подготовка за външно оценяване
в края на всяка част са поместени верните отговори
Когато проверявате знанията си, не се изкушавайте бързо да откриете верния отговор, а добре помислете. Ако е необходимо, направете справка с учебника. Трябва да се отбележи, че в него е поместен набор от тестови задачи върху същия учебен материал. Те са предимно с тренировъчна цел. Задачите от настоящия сборник са с друго предназначение. Те целят да ви ориентират как ще изглежда външното оценяване на знанията ви след завършване на 7. клас.

Автор: Мира Славова; Огнян Димитров; Тренка Аргирова Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Биология и здравно образование
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 24 Език: Български
Тегло: 0.050 кг. Баркод: 9789541806630
ISBN: 9789541806630