Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. Клас – Делка Карагьозова-Дилкова, Мария Кабасанова

Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. Клас

Проверката на знанията на учениците чрез тестови задачи е практика в съвременното училище.Издателство „Просвета“ предлага за по-добра подготовка учебното помагало „Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас“. Включени са 9 теми с по 10 изборни и 2 конструктивни задачи, както и тестови задачи за установяване на входящо и изходящо равнище по биология и здравно образование за 7. клас. Всички теми са разработени за две групи, като броят и трудността на задачите са равностойни.
Въпросите са свързани с утвърденото от МОН учебно съдържание по биология и здравно образование за 7. клас. При самостоятелна работа с помагалото учениците могат да контролират своите резултати чрез поместените в края. Учебното помагало има тренировъчен характер и едновременно служи за проверка и самопроверка на знанията през първата година, в която се изучава биология и здравно образование – в 7. клас
За авторите
Доц. д-р Мария Кабасанова и доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова са опитни автори на учебници и учебни помагала по човекът и природата и биология и здравно образование за 5., 6. и 7. клас на издателство „Просвета“. Тяхната професионална компетентност, както и отличното познаване на учебното съдържание по предметите в 5., 6. и 7. клас са гаранция за качествата на учебното помагало.

Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.
Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.

Автор: Делка Карагьозова-Дилкова; Мария Кабасанова Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Биология и здравно образование
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2009 г. Брой страници: 52
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789540121413 ISBN: 9789540121413