Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас: Подготовка за външно оценяване – Мира Славова, Юлияна Атанасова

Тестови задачи по биология и здравно образование за 7. клас: Подготовка за външно оценяване

Сборникът е предназначен за подготовка на седмокласниците за външното оценяване в края на учебната година. В него са подбрани тестови задачи за проверка на знанията по биология и здравно образование, предвидени от учебната програма.
Тестовите задачи в сборника напълно съответстват на формàта на изпитния тест, разработен и предложен през месец септември 2012 г. от МОМН.
Сборникът съдържа 10 теста с по 12 задачи. Десет от тях са с по четири отговора, един от които е верен, и две задачи са със свободен (отворен) отговор. В края на сборника са поместени отговорите на всички тестови задачи, както и критерии за оценяване съобразно модела, разработен от МОМН. Така се улеснява както проверката и оценката от страна на учителя, така и самооценката на учениците.
Тестовите задачи не целят възпроизвеждане на учебния материал чрез факти и понятия, а са насочени към важните обобщения и възлови познания. Те ще помогнат на седмокласниците добре да се подготвят за външното оценяване и да се явят на изпита уверени и спокойни.

Автор: Мира Славова; Юлияна Атанасова Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Биология и здравно образование
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 28
Език: Български Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 9789541808375 ISBN: 9789541808375