Тестови задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и природата за 3. клас – Величка Димитрова, Калоян Манолов, Мария Кабасанова

Тестови задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и природата за 3. клас

Помагалото съдържа тестови задачи по човекът и природата в 3. клас, съобразени с Държавните образователни изисквания и програмата по предмета, одобрени от МОН. Работата с тях ще спомогне: – учениците от 3. клас да овладяват и затвърдяват техниката за решаване на тестови задачи от различен тип; – учениците да усъвършенстват и задълбочат знанията си по човекът и природата в 3. клас чрез самостоятелна работа и самоконтрол; – да се осъществява масов и индивидуален контрол върху постигнатите резултати при усвояване на знанията.

Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.
Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.

Автор: Величка Димитрова; Калоян Манолов; Мария Кабасанова Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2007 г. Брой страници: 44
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540119373 ISBN: 9789540119373