Тестови задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и природата за 4. клас – Величка Димитрова, Калоян Манолов, Мария Кабасанова

Тестови задачи и упражнения за контрол и самоконтрол по човекът и природата за 4. клас

Днес в образователната система се налага тенденцията за тестов контрол на постигнатите резултати. В 4.клас завършва началният етап на основната степен на образование и резултатите от обучението се оценяват чрез външен контрол – от инспекторатите по образованието и МОМН. Това налага учениците да умеят да прилагат овладените знания при решаване на тестови задачи. Книгата съдържа тестови задачи по човекът и природата в 4. клас, съобразени с Държавните образователни изисквания и програмата по предмета, одобрени от МОН. Работата с тях ще спомогне: – учениците от началния училищен етап да затвърдят техниката за решаване на тестови задачи от различен тип; – учениците да усъвършенстват и задълбочат знанията си чрез самостоятелна работа и самоконтрол; – да се осъществява масов и индивидуален контрол върху постигнатите резултати при усвояване на знанията.

Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.
Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.

Автор: Величка Димитрова; Калоян Манолов; Мария Кабасанова Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2007 г. Брой страници: 56
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540119366 ISBN: 9789540119366