Тестови задачи и упражнения за 4. клас – колектив

Тестови задачи и упражнения за 4. клас

Помагалото осигурява:
За учениците
• Самопроверка на знанията по темите от съответните учебни предмети.
• Проверка за покриване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап чрез обобщителни варианти за годишен преговор.
• Самооценка на знанията по съответните учебни предмети чрез дадените отговори на тестови задачи.
За учителите
• Улесняване и разнообразяване на работата за контрол и проверка на постигнатите резултати от учениците след всяка изучена тема.
• Анализиране на типични грешки и пропуски в знанията и възможност за прилагане на индивидуален подход към всяко дете.
• Проверка на уменията на учениците за творческо прилагане на знанията чрез упражнения в рубриката "Какво още трябва да знам и да мога".
За родителите
• Възможност сами и за кратко време да получат реална представа за степента на подготовка на ученика.
Авторите са утвърдени специалисти по методика на преподаването. Участвали са в написването на учебници и учебни помагала за 1.-4. клас.

Автор: колектив Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Книги за учителя; Български език и литература; Математика; Човекът и обществото; Човекът и природата; Музика; Изобразително изкуство; Домашен бит и техника
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2005 г. Брой страници: 228
Език: Български Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789540118222 ISBN: 9789540118222