Тестове за матура по български език и литература + прием във ВУЗ – Димитрия Желязкова



Българска граматика в таблици + литературни термини!
В сборника са включени в табличен вид систематизирани знания:
Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология;
Кратък речник на литературната терминология;
Изискване и образци за оформяне на молба, заявлеие, автобиография, (CV), мотивационно писмо, резюме.
Книгата съдържа три части:
Първа част – тестове и отговори към тях:
Пет примерни теста, съобразени с изискванията на МОН.
Втора част – приложение:
Систематизирана цялата българска граматика, включително и по-важни правописни и пунктуационни правила;
Систематизирана литературна справка;
Изискване и образци за оформяне на резюме и документи (задача 25);
Изисквания към създадения аргументативен текст и критерии за оценяване (задача 41).
Трета част – оценките от матурата за прием във ВУЗ-овете:
Ще откриете справка за специалностите, по които може да кандидатствате в някои ВУЗ-ове и колежи с оценка от матурата. Сами ще изберете дали да се явите на приемен изпит, или да кандидатствате с оценката от зрелостния си изпит. Ще откриете още и за кои университети новият начин за прием не е приет поради специфичните изисквания.
Автор Димитрия Желязкова
Издателство Нанси
ISBN 9789549718300
Година на издаване 2008
Страници 192