Тестове за интелигентност – част 4: Бъди уверен в себе си – Ели Драголова

Тестове за интелигентност – част 4: Бъди уверен в себе си

Съществуват различни стандартизирани световноизвестни тестове, измерващи интелекта (Дж. Гилфорд, Х. Айзенк, Д. Уекслър, Дж. Рейвън, Р. Кетъл и др). Смисълът и предназначението име като ангажират различни психически процеси (възприятие, памет, мислене, внимание,въображение) да изследват отделни умения и способности на човека – обща осведоменост, речник, математически способности, практически умения, бързина на ума и др.

В тази книга са представени някои от споменатите тестове, адресирани до хора навършили 16 години. Освен констатираща, те могат да изпълнят и развиваща функция, до колкото в процеса на решаването им човек се самообучава и тренира своите възможности.Съпътстващите обяснения и коментари към текстовете подпомагат осмислянето на различните логически връзки и зависимости в тестовите задачи.

Автор: Ели Драголова Брой страници: 68
Категория: Висше образование; Кандидат – студенти; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.060 кг.
Издател: Димант Баркод: 9789547312654
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9547312650