Тестове по човекът и природата за 5. клас – Виктор Иванов, Ирена Иванова, Стефан Манев, Христо Попов

Тестове по човекът и природата за 5. клас

Помагалото съдържа:
• тренировъчни тестове за проверка на знанията и уменията на учениците през учебната година;
• изпитни тестове върху цялото учебно съдържание.
Помагалото:
• гарантира системна и ефективна подготовка;
• помага да се преодолеят пропуски в знанията на учениците;
• усъвършенства уменията им за работа с писмени документи, изображения и графики;
• предоставя възможност за контрол и проверка на постигнатите резултати след всяка изучена тема и в края на годината;
• осигурява трайни знания и отлично завършване на учебната година.
Ценен помощник и при подготовката за националното външно оценяване в 7. клас.

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Автор: Виктор Иванов; Ирена Иванова; Стефан Манев; Христо Попов Категория: 5-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 120
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789540124421 ISBN: 9789540124421