Тестове по български език и литература за 5. клас – Венцислав Божинов, Владимир Попов, Мария Бунева, Милена Васева

Тестове по български език и литература за 5. клас

Помагалото съдържа:
– тестови задачи по български език и литература;
– задачи за трансформиращ преразказ;
– отговори на тестовите задачи.
Помагалото:
– гарантира системна и ефективна подготовка;
– проверява знанията по български език и литература;
– дава възможност за оценка и самооценка;
– развива уменията за създаване на трансформиращ преразказ;
– осигурява трайни знания и отлично завършване на учебната година.
Ценен помощник и при подготовката за националното външно оценяване в 7. клас.

Милена Петрова Васева е родена на 23 ноември 1937 г. в Благоевград. След завършване на специалността българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” работи като учителка. С конкурс е избрана за редовен асистент, а по-късно и за доцент по методика на обучението по български език. Автор е на научни монографии и статии, между които „Формиране на правописни умения и навици (4. – 8. клас)”, София: Народна просвета, 1982, „Идея и слово в поезията на Христо Ботев” (В: Език и стил на Христо Ботев. София: Народна просвета, 1985, с. 30 – 64), „Есе за ученическото съчинение” (В: Тенденции в обучението по български език. София: Булвест 2000, 2000, с. 193 – 196). Доц. Милена Васева участва в редица иновационни проекти, свързани със съвременното българско образование – в изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебни програми, на учебници и учебни помагала по български език. Цялата ѝ дейност на специалист по методика на преподаването на български език е свързана със стремежа да се търсят резултатни средства за развиване на езиковата и на социокултурната компетентност на подрастващите – залог за пълноценното им личностно и професионално развитие. Усилията ѝ са съсредоточени върху работата за поставянето на обучението по български език на практическа основа. Свидетелство за това са учебниците по български език, чийто автор е Милена Васева: от 1974 г. – учебник за 8. клас; от 1984 г. – учебници за 6., 7., 9. клас; от 1992 г. – учебници за 6., 7., 8. клас; от 2000 г. – учебници за 9., 10., 11., 12., 5. и 6. клас. Това, което отличава тези учебници, е новаторският подход – като замисъл и като реализация, който се основава на съвременни търсения в областта на лингвистиката, методиката, психологията и пр.
Одобрен със заповед: РД 09-346/02.03.2011 г.

Автор: Венцислав Божинов; Владимир Попов; Мария Бунева; Милена Васева Категория: 5-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 60
Език: Български Тегло: 0.110 кг.
Баркод: 9789540124575 ISBN: 9789540124575