Тестове по биология VI клас: тетрадка за поурочен контрол и самоконтрол – В.Димитрова, М. Кабасанова

Тестове по биология VI клас: тетрадка за поурочен контрол и самоконтрол

Пособието предлага тестови задачи, които обхващат изцяло учебното съдържание по биология в шести клас. Те са разработени по методични единици, което улеснява ползването им. След всяка задача е оставено подходящо място за отговор. В края на всеки раздел са дадени верните отговори чрез които ученикът може да провери до каква степен е овладял новото знание.
Пособието за тестови контрол може да бъде използвано за бърза масова или индивидуална проверка: при затвърдяване на новите знания, при получаване и обратна информация, за активизиране на мисловната дейност в началото на учебния час или в домашна обстановка, като средство за самоконтрол. Тя може да бъде използвана от всички, които преподават или усвояват учебното съдържание по биология, в шести клас, независимо от това кой от трите учебника ползват. Причината за това е факта, че учебниците са разработени по една и съща учебна програма, т.е. те са вариативни, а не алтернативни.
Помагалото е подходящо и за подготовка на кандидатите за биологичните паралелки в СОУ, както и за студентите биолози – бъдещи учители.
Авторите са се стремили да предложат разнообразни по конструкция и степен на трудност задачи, за решението на които се използват различни умствени действия. Това ще даде възможност за индивидуализиране на проверката и за обективизиране на оценката по биология.

Автор: В.Димитрова; М. Кабасанова Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Биология и здравно образование
Издател: Макрос 2001
Брой страници: 160 Език: Български
Тегло: 0.155 кг. Баркод: 9547020455
ISBN: 9547020455