Тестове и самостоятелни работи по математика за 1. клас – Мариана Богданова, Мария Темникова

Тестове и самостоятелни работи по математика за 1. клас

В учебно помагало се предлагат:

– вариант на анкетна карта за входяща диагностика по математика. Тя е в съответствие с Наредба № 4 от 18 септември 2000 г. за предучилищното възпитание и подготовка – образователно направление „Математика“, и с „Програма за подготвителна група в детската градина – образователно направление „Математика“ (в‑к „Аз-Буки“, бр. 20, 2003);

– тестове и самостоятелни работи за текуща и изходяща диагностика по математика. Те са в съответствие с „Учебна програма по математика за първи клас“ (в-к „Аз-Буки“, бр. 4, 2001).
Учителят може да използва само самостоятелната работа като инструмент за диагностика.
Чрез анкетната карта може да се установи равнището на знанията и уменията по математика на децата, постъпващи в първи клас. Тя се провежда преди началото на учебната година или в първите є два-три дни.
Дидактичният материал, необходим при анкетирането на децата, се приготвя предварително от учителя. В анкетната карта са формулирани показателите, по които се изследват децата, описана е ситуацията, в която е поставено детето, и въпросите, указанията, които му се поставят от анкетиращия го (учител, родител).
Предложен е и начин за оценяване на отговорите на децата.
Самостоятелните работи и тестовете са представени в два варианта, което създава условия за работа в две групи. Провеждат се след изучаването на определено математическо съдържание. Към първите четири самостоятелни работи не са включени тестове, тъй като учениците все още не са ограмотени. Преди започването на работа по всеки от диагностичните инструменти (тест, самостоятелна работа) на учениците се дава подходяща инструкция, организира се пълноценно запознаване с условията на задачите.
Целта е системно да се проверяват и обективно да се оценяват учебните постижения по математика на първокласниците. В резултат на това да се извърши необходимата корекционна работа за отстраняване на пропуските при определено знание, умение.
Всеки тест съдържа 5 задачи, а всяка от самостоятелните работи – десет на брой задачи. След десетата задача е поставен специален знак, който да подсеща децата да извършат самопроверка на работата си. Поместена е и допълнителна задача за учениците с по-бърз темп на работа и не е подходящо тя да се оценява.
Ако това пособие се ползва само от един ученик, проверката на уменията се извършва чрез работата му върху задачите, предназначени за едната група. Задачите от другата група могат да се решат от него след направената проверка с цел работа за отстраняване на грешките.
Ако пособието се ползва от двама ученици, чрез знак „ножица“ е показано как да се направи разрязването така, че всеки от тях да получи екземпляр от теста и от самостоятелната работа.

Автор: Мариана Богданова; Мария Темникова Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 56
Език: Български Тегло: 0.131 кг.
Баркод: 9789541804957 ISBN: 9789541804957