Тест 7. клас Литература – Елена Митева и колективСборникът съдържа 104 теста, обвързани с художествените текстове, включени в учебно-изпитната програма за изпита след 7. клас за кандидатстване в държавни и общински училища.

Тестовете са обособени в два раздела:
Да прочетем и анализираме заедно
и
Да проверим знанията и уменията си.

Обучаващите и тренировъчните тестове в първия раздел предлагат модел за тълкуване на литературните текстове, систематизират знанията на учениците за дадено литературно произведение, насочени са към обогатяване на изказа на седмокласниците, към уменията им да структурират кратък аргументативен текст. Контролните тестове във втория раздел дават възможност да бъдат проверени овладените знания върху художествените творби. Дадени са различни варианти на тестове върху дадено литературно произведение .
Автор Елена Митева и колектив
Издателство Веди
Година на издаване 2008