Терминологичен речник по управление на туризма – Михаил Михайлов, Цветан Тончев

Терминологичен речник по управление на туризма

Многообразието на теоретико-методологичните и практико-приложните аспекти на туризма изисква общи и специализирани знания и съответна терминология в областта на правото, управлението и икономиката.
Обхващането на тази сравнително сложна и разнообразна терминологична област и конкретизацията й в терминологичен речник предполагат наличието на екип от научни и професионални специалисти от гореизложените научни области, като насочеността на термините и понятието трябва да бъде интерпретирана туристически, т.е. насочена, съвместена и определена в рамките на туризма. В противен случай би се получила компилация от термини, които не биха позволили систематизация на знанията по туризъм.

Автор: Михаил Михайлов; Цветан Тончев Език: Български
Категория: Самоучители, разговорници, речници; Туризъм и пътуване Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789549432381
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789549432381