Терминологичен речник по управление на човешките ресурси – Георги Евгениев, Димитър Каменов, Димитър Шопов, Йордан Близнаков, Маргарита Атанасова

Терминологичен речник по управление на човешките ресурси

През последните години в българската литература по управление на човешките ресурси навлизат и се утвърждават множество нови понятия. Процес на разширяване и обогатяване на понятийния апарат в тази област отразява, от една страна, развитието на нашата теория и, от друга, стремежа на специалистите да използват добрата чуждестранна практика, доказала своите предимства.
Като споделя възгледа, че липсата на яснота в терминологията, различното смислово значение, което се влага в едно понятие, е онази гъста мъгла, в която може да се разбие корабът на управлението на човешките ресурси, и като си дава сметка колко сложен е проблемът за постигането на едномислие, авторският колектив прие предизвикателството да поднесе на колегията един опит за разкриване на съдържанието на най-често употребяваните понятия в тази област. При това освен дефинирането на отделните термини са маркирани тяхната съдържателна характеристика, сферата, приложението и значението им, доколкото това обяснява тяхното присъствие траекторията на управлението на човешките ресурси.

Автор: Георги Евгениев; Димитър Каменов; Димитър Шопов; Йордан Близнаков; Маргарита Атанасова Брой страници: 608
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544945881
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9544945881