Терминологичен речник по геоморфология – Георги Алексиев , колектив

Терминологичен речник по геоморфология

В "Терминологичен речник по геоморфология" са включени около 700 статии. Той е научно-справочно издание, в което са систематизирани знания и познания или най-новите постижения в науките за Земята. Обхванати са предимно отделните направления на съвременната геоморфология. Съдържат се кратки справки и обзорни статии от общогеоморфоложко естество, специализирани геоморфоложки и картографски термини, отнасящи се до строежа, структурата и морфо-ложкия облик на планетата Земя, както и на тяхното картографиране. Освен това са включени и термини, имащи важно морфотектонско значение и са намерили широко място в геоморфоложката практика.

Автор: Георги Алексиев ; колектив Категория: Справочници; Висше образование
Издател: Не
Дата на издаване: 30.09.2011 Брой страници: 160
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789545248030 ISBN: 9789545248030