Териториални различия в България – тенденции, фактори и политики – Георги Шопов, Нина Янкова, Стефан Иванов

Териториални различия в България – тенденции, фактори и политики

В книгата се разглеждат основни аспекти в развитието на териториалните единици (ТЕ) в страната – икономически, финансов, социален, инвестиционен, инфраструктурен, екологичен, и на тази основа се оценява равнището им на развитие и се идентифицират различията между тях. Обосновава се ролята на икономическата среда и на държавната политика като основни фактори, детерминиращи териториалните промени за периода 1994 -2006 г. Разглежда се ефикасността на провежданите държавни и местни политики, свързани с финансовото изравняване, инвестиционния капацитет, социалните и екологичните различия между ТЕ и са систематизирани препоръки за тяхното подобряване. Книгата е предназначена за служители в общински и областни администрации, консултантски фирми и министерства, както и за научни работници и университетски преподаватели, които проявяват интерес към териториалните различия, провежданата регионална политика и мястото на всяка ТЕ на фона на останалите в страната.

Автор: Георги Шопов; Нина Янкова; Стефан Иванов Брой страници: 260
Категория: Икономика и мениджмънт; Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.320 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 97895432238172
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 97895432238172