Теософия: въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека – Рудолф Щайнер

Теософия: въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско "въведение" в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с "готови" свръхсетивни откро вения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.
Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.
Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно,както съвременият учен наблюдава физическия свят.
Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.

Автор: Рудолф Щайнер Брой страници: 208
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.220 кг.
Издател: Антропософско издателство Даскалов Баркод: 9789544950176
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789544950176