Теория на съвременната конституция – Талия Хабриева

Теория на съвременната конституция

Талия Ярулловна Хабриева е директор на Института за законодателство и сравнителни правни науки към правителството на Руската федерация, доктор на юридическите науки, професор, заслужил юрист на Руската федерация. Автор е на около 100 труда в областта на теорията на държавата и правото, съвременните проблеми на конституционното право. Към тях се отнасят учебните помагала "Теория государства и права", "Парламентское право России", научните коментари (на Конституцията на Руската федерация и постановленията на Конституционния съд на Руската федерация), монографиите "Конституционны контроль", "Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика", "Национально-культурная автономия в Российской Федерации" и др.
Вениамин Евгениевич Чиркин е главен научен сътрудник в Института за държавата и правото към Руската академия на науките, доктор на юридическите науки, професор, заслужил деец на науката на Руската федерация, заслужил юрист на Руската федерация. Ръководител е на катедра в Академическия правен университет. Автор е на повече от 500 публикации, от които 36 книги – учебници по конституционно право на Русия и други страни, по публично управление, по държавно и местно управление, монографиите "Конституционное право: Россия и зарубежный опыт", "Современное государство", "Конституция: российская модель", "Публичная власть", "Законодательная власть", "Юридическое лицо публичного права" и др.

Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнително правно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.

Автор: Талия Хабриева Брой страници: 366
Категория: Правна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540728704
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789540728704