Теория на публичните финанси – Румен Брусарски

Теория на публичните финанси

Проф. д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка на въздействието. Автор е на няколко учебника, много статии и научни доклади.

Изследователските интереси на доц. д-р Брусарски са в областта на публичните разходи, данъчното облагане, анализа “разходи – ползи” и оценката на въздействието.

Проф. д-р Румен Брусарски е директор на Националния университетски център “Икономика на публичния сектор”. Специализирал е в Германия, Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Словакия. Член е на Съюза на икономистите в България.

Автор: Румен Брусарски Брой страници: 234
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544948290
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789544948290