Теория на правото – Тенчо Колев

Теория на правото

Настоящият труд е посветен на фундаменталните проблеми на правото. Разделен е на две части.
Първата част е посветена на понятието „право“. По същество тя е предназначена за студентите, които изучават учебната дисциплина Обща теория на правото. Тук са разгледани основни правни въпроси: система и структура на правото; разгледани са видовете източници на правото и тяхната юридическа сила; видове и основни характеристики на правните системи; понятие и същност на правната норма и юридическия факт; правно отношение – субекти, обект, субективни права и юридически задължения. Разгледани са също така и правонарушението и различните видове юридическа отговорност.
Втората част е посветена на основните проблеми на правната методология – правното регулиране, правотворчеството и правораздаването. Обстойно са развити и темите за целта на правото – справедливо регулиранена обществените отношения и справедливо правораздаване, за които до момента липсваше сериозно научно изследване.
Учебникът ще е полезен както за студентите по право, които тепърва започват изучаването на това явление, така и за практикуващи юристи, които ще намерят отговорите на ключови принципни въпроси. С включените примери и яснотата си, учебникът може да се ползва и от неспециалисти в правната материя.

Автор: Тенчо Колев Категория: Правна литература; Висше образование
Издател: Сиела
Дата на издаване: 09.06.2015 Брой страници: 588
Език: Български Тегло: 0.783 кг.
Баркод: 9789542817192 ISBN: 9789542817192