Теория на литературата: от Платон до постмодернизма – Амелия Личева, Евгения Панчева, Миряна Янакиева

Теория на литературата: от Платон до постмодернизма

Книгата проследява за първи път на български език развитието на теоретичните идеи за литературата от Платон до наши дни. Включените в нея статии имат висока познавателна стойност. Наред с това те предлагат авторски прочит на разглеждания материал. Изданието е предназначено за студенти от филологическите и другите хуманитарни специаности. То ще е полезно и за широк кръг читатели с хуманитарни интереси.

Авторите преподават Теория на литературата в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Доц. Амелия Личева е доктор по филология, преподавател във Факултета по Славянски филологии, Катедра „Теория на литературата“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Редактор е в „Литературен вестник“ и литературен наблюдател на вестник „Култура“.
Доц. д-р Евгения Панчева е преподавател във Факултета по Класически и нови филологии, Катедра „Американистика и англицистика“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Миряна Янакиева е доктор по теория и история на литературата, от 2005 г. е член на секция „Теория на литературата“ в Института за литература на БАН.

Автор: Амелия Личева; Евгения Панчева; Миряна Янакиева Брой страници: 528
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.620 кг.
Издател: Колибри Баркод: 9545293497
Дата на издаване: 25.04.2016 ISBN: 9545293497