Теория и устройство на кораба – Вяра Петкова, Илия Драганов, Петър Петков

Теория и устройство на кораба

Въведение
Учебникът е предназначен за подготовка на бакалаври и специалисти във висши и средни учебни заведения по дисциплината "Теория и устройство на кораба". Той е съобразен изцяло със съответната програма на Международната морска организация за подготовка на вахтени офицери и с елементи от програмата за капитани и главни механици.
Корабоплаването изисква добро владеене от командния състав на специализиран английски език. От тази гледна точка учебникът е замислен и като помагало при изучаването му. Идеята да се съпоставят на съседни страници оригинал и превод позволява бързо напредване в непознатата материя и лесно усвояване на специфични понятия от устройството на кораба и неговата навигационна и търговска експлоатация.
В същия аспект следва да се разглежда световната тенденция на преподаване на английски език в учебни заведения и центрове за подготовка на морски кадри. Така книгата ще служи и на преподавателския състав при езиковата му подготовка в областта на теорията и устройството на кораба и организацията на безопасността на корабоплаването.
Информационната стойност на изданието повишава англо-българския речник на употребените морски термини и на техните означения и съкращения, използвани в корабната документация.
Учебникът е подготвен по идея и под методическото ръководство на доц. Петков, като отделните части са написани както следва:
– капитан далечно плаване И. Др. Драганов – глави I, II, III и IV;
– доц. д-р П. М. Петков – глави V, VI, VII, VIII, IX и Х;
– доц. д-р В. М. Петкова – преводът на английски език, както и речникът на подбрани термини.
Част от илюстрования материал е заимстван от посочената литература.
В настоящото преработено издание са отчетени голяма част от критичните бележки на специалистите, за които авторите им благодарят, защото този първи опит в областта на морското образование не е съвършен.

Автор: Вяра Петкова; Илия Драганов; Петър Петков Език: Английски/Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование; Профилирани гимназии Тегло: 0.571 кг.
Баркод: 9789544493882
Издател: Стено ISBN: 9789544493882
Брой страници: 488