Теория и практика на консултирането и психотерапията – Джералд Кори

В основополагащия труд „Теория и практика на консултирането и психотерапията“ проф. Джералд Кори ни въвежда в единайсетте основни терапевтични подхода на консултирането и психотерапията. Ученият разглежда ключовите понятия на всеки подход, неговите характеристики като терапевтичен процес и целите му, взаимоотношенията клиент–терапевт и конкретните процедури, използвани в практиката на консултирането. Предлаганата в учебника информация помага да се изгради балансирано мнение за основните цели на всеки от теоретичните подходи в психотерапията и запознава читателите с практическите техники, които обикновено се използват от консултантите, практикуващи по тези подходи. Радващият се на огромна популярност учебник помага на студентите и заинтересуваните да сравнят и съпоставят терапевтичните модели. Джералд Кори демонстрира как може да бъде приложена всяка една от теориите чрез клиничния случай на Стан.

Обединявайки измеренията на мисленето, чувствата и човешкия опит, радващият се на огромна популярност учебник на Джералд Кори предлага лесен за разбиране текст, който помага на студентите и на практикуващите да сравняват и да съпоставят терапевтичните модели, на които са основани теориите за консултирането, в които ни въвежда авторът: психоаналитични, Адлерови, екзистен­циални, центрирани върху човека, гещалтистки, подход на реалността, поведенче­ски, когнитивно-поведенчески, подход на семейните системи, феминистки и постмодерни подходи.

Проф. Кори определя целите на своя труд така: „Тази книга е написана за курсовете по психологическо консултиране за бакалаври, магистри и докторанти по психология и за подготовка на консултанти, специалисти по човешки услуги и за професиите от областта на психичното здраве. Тя представя основните концепции и практики в съвременните терапевтични системи и обсъжда някои етични и професионални въпроси в консултативната практика. Книгата цели да научи студентите да избират интелигентно от различните теории и техники и да започнат да развиват личен стил на консултиране.“

Преводът е дело на Людмила Андреева.

♦ ♦ ♦

Джералд Кори е почетен професор в Калифорнийския щатски университет във Фулъртън, лицензиран психолог. Той получава докторската си степен по психологическо консултиране от Университета на Южна Калифорния. Кори е сертифициран член на Американския борд по професионална психология – консултативна психология; национално сертифициран консултант, член на Американската психологическа асоциация (консултативна психология), член на Американската асоциация по консултиране и член на Асоциацията на специалистите по групова работа. Член е и на Американската асоциация по групова психотерапия, Американската асоциация на консултантите по психично здраве, Асоциацията за духовни, етични и религиозни ценности в консултирането, Асоциацията за обучение и супервизиране на консултанти, както и на Западната асоциация за обучение и супервизиране на консултанти.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:515
  • Общи:Преводна литература
  • Година:2015
  • Преводач:Людмила Андреева
  • Баркод:9786191525966
  • ISBN:9786191525966
  • Жанрове:Медицина, Психология
  • Тегло:1.5 kg