Теория и история на парите и кредита – Деян Попов, Йосиф Аврамов

Теория и история на парите и кредита

Настоящото издание Теория и история на парите и кредита: от хиперперона през лева към еврото" се отличава от останалите с подробната характеристика на известните досега научни концепции, наричани още и теории за: парите, инфлацията, кредита и за парично-кредитното регулиране.

Направен е анализ на паричната политика и паричното регулиране на паричните системи, паричните агрегати, паричното предлагане и търсенето на пари. По нетрадиционен начин са разгледани финансовите пазари.

По отношение на паричните пазари са анализирани тяхното устройство и функции, сделките на паричния и на междубанковия паричен пазар, паричните потоци и инвестиционните инструменти на паричния пазар. Акцент е поставен на валутните пазари и особено на срочните валутни сделки, валутния арбитраж и на търговския и платежен баланс.

Автор: Деян Попов; Йосиф Аврамов Брой страници: 620
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789546496515
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9546496510