Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници, аспекти, проекции – Милена Георгиева Шушулова-Павлова


Андрей Стоянов е светла фигура в нашата културна история. Целият му живот и дейност носят отпечатъка на неугасим стремеж към човечност, красота, благородство. Цялостната дейност на Андрей Стоянов, като музикант и общественик се ръководи от чувството за всеобща хармония на разум, добро, правда. Той има съществен принос за качественото израстване на българското клавирно изкуство и българската култура. Онова вътрешно, бавно невидимо изграждане, което е действителния труд в полето на една култура.
Автор Милена Георгиева Шушулова-Павлова
Издателство Аскони-издат
ISBN 9789543830114
Година на издаване 2008
Страници 300