Теоретични и технологични основи на леенето с газово противоналягане – Георги Бъчваров, Емил Момчилов, Камен Даскалов, Янко Арсов

Теоретични и технологични основи на леенето с газово противоналягане

В монографията са разработени теоретичните и технологичните основи на метода за леене с газово противоналягане, свързани с обемното и повърхностното формиране на отливки от цветни и черни сплави. Разгледани са производствените леярски машини и тяхното управление, а също така и някои специализирани машини и технологично оборудване. Изследвани са газо-, хидро-, и термодинамичните изменения на системата в условията на леене с газово противоналягане и тяхното влияние върху параметрите на леярския процес, осигуряващи възпроизводимо високо качество. Получени са математически модели, даващи възможност за симулиране на процесите при формиране на отливките.

Автор: Георги Бъчваров; Емил Момчилов; Камен Даскалов; Янко Арсов Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2006 г. Език: Български
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9789543221769
ISBN: 9789543221769