Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти – Ганка Робова, Лилия Величкова

Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти

Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части:

„Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти“;
„Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения“;
„Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия“ (Строеж на атома. Периодичен закон и периодична система. Химична връзка. Термохимия. Химична кинетика. Скорост на химичните реакции. Катализа. Химично равновесие).

Темите са съобразени с новите учебни програми и с държавните образователни изисквания (ДОИ) по химия и опазване на околната среда.
Темите предоставят цялата необходима информация за успешно кандидатстване с конкурсен изпит по химия във всички ВУЗ по медицина и по химия.

Стимулират логичното мислене и прецизността на знанията.

Могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите по химия.

Автор: Ганка Робова; Лилия Величкова Категория: Висше образование; Матури; Кандидат – студенти; Химия
Издател: АБАГАР
Дата на издаване: 2005 г. Брой страници: 176
Език: Български Тегло: 0.270 кг.
Баркод: 9544276661 ISBN: 9544276661