Теми и тестови задачи по биология и здравно образование За конкурсен изпит във ВУЗ – Марин Симеоновски, Михаела Кожухарова, , Тренка Аргирова

Теми и тестови задачи по биология и здравно образование За конкурсен изпит във ВУЗ

Сборникът е предназначен за подготовка на кандидат-студенти за конкурсния изпит по биология за специалностите в медицинските университети и всички висши училища в страната, както и за подготовка на ученици в средното училище.
Той включва примерните теми и въпроси, заложени в програмите за конкурсен изпит по биология.
В него са дадени разработени теми и тестови задачи за подготовка на конкурсния изпит по биология.
Включените в сборника разработки са в съответствие с всички действащи учебници по биология за 9. и 10. клас, одобрени от МОМН и посочени като основна и допълнителна литература в програмите за изпита.

Авторите на сборника са съавтори в сега действащите учебници по биология и здравно опазване, и са водещи преподаватели в областта на цитологията, биохимията, генетиката, еволюцията на организмите и екологията.

Автор: Марин Симеоновски; Михаела Кожухарова; ; Тренка Аргирова Категория: Кандидат – студенти
Издател: Стандарт
Брой страници: 256 Език: Български
Тегло: 0.277 кг. Баркод: 9548976315
ISBN: 9548976315