Теми и тестове по биология за кандидатстване във ВУЗ – Валентин Богоев, Михаела Кожухарова, Невена Мулешкова, Тренка Аргирова

Теми и тестове по биология за кандидатстване във ВУЗ

Книгата е предназначена да подпомогне кандидат-студентите при подготовката им за приемните изпити по биология за Софийския университет, Пловдивския университет "П. Хилендарски", Шуменския университет, Медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и другите държавни и частни университети в България. Тя може да послужи също на учители и ученици при преподаване и усвояване на биологията в различните форми на обучение в средните училища. Помагалото се състои от две части. Първата включва учебния материал за 9. и 10. клас, а втората е набор от тестови задачи от материала за 8., 9. и 10. клас. За ориентиране на кандидат-студентите относно изискванията при развиване на темите на изпита са дадени и примерни критерии за оценка на темите.

Автор: Валентин Богоев; Михаела Кожухарова; Невена Мулешкова; Тренка Аргирова Категория: Кандидат – студенти
Издател: Труд
Брой страници: 192 Език: Български
Тегло: 0.125 кг. Баркод: 600711
ISBN: 9545281502