Телекомуникационни мрежи: Част 1 – Павел Мерджанов

Телекомуникационни мрежи: Част 1

Книгата е насочена към инженерно-техническите кадри, работещи в областта на телекомуникациите, както и към студентите на специалността Комуникационна техника от ТУ – София. В материала са разгледани основните принципи, особености, прилагани технологии и техните разновидности, използвани в съвременните телекомуникационни мрежи. В тази първа част на книгата е обърнато специално внимание на цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN и абонатната сигнализация DSS 1, мрежите с пакетна комутация, както и всички най-често използвани протоколи и интерфейси. Задълбочено са разгледани въпроси, засягащи специфични технологически особености на прилаганите технически решения в съвременните мрежи, които са необходими на инженерно-техническия персонал, който се занимава с проектирането и поддръжката на подобни мрежи.

Автор: Павел Мерджанов Категория: Висше образование
Издател: Нови Знания
Брой страници: 256 Език: Български
Тегло: 0.356 кг. Баркод: 9549740706
ISBN: 9549740706