Текстове и задачи за развиване на математическата грамотност след 7. клас. Помагало по формата PISA – Емил Колев, Невена Събева

Текстове и задачи за развиване на математическата грамотност след 7. клас. Помагало по формата PISA

Помагалото е разработено в съответствие с концептуалната рамка на РISA за оценяване на математическата грамотност. Авторите предлагат система от задачи, ориентирани към разнообразни типове познавателни области, чрез които се оценяват знанията и уменията на учениците по математика.
Помагалото съдържа 38 текста и задачи към тях, които подпомагат развиването на математическата грамотност на учениците, необходима им да прилагат на практика знанията си във всекидневния живот.
Предназначено е:
за учениците в тяхната самостоятелна подготовка за националното външно оценяване и за подготовката им за изпита по математика след 7. клас;
за учителите в преподавателската им дейност в час или в клуб по интереси.
Структурирано е в две части.
Първата част включва текстовете и задачите към тях. Към всяка задача със свободен отговор графично е обособено място за попълване на пропуснат буквен или числов текст. С подбраните текстове се цели да се обогати културата на обучаваните и да се овладяват компетентности, нужни им в личния и в обществения живот.
Втората част на помагалото съдържа решенията на задачите, които дават възможност на учениците да изграждат умения да анализират, доказват и представят идеи, като формулират, решават и тълкуват математически проблеми.

Автор: Емил Колев; Невена Събева Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 60 Език: Български
Тегло: 0.127 кг. Баркод: 9789541809044
ISBN: 9789541809044