Технология на месните продукти – Костадин Василев

Технология на месните продукти

Учебникът е написан в съответствие с разработената от МОН учебна програма и е предназначен за специалността „Техника и технология на месото и месните продукти" в техникумите по хранително-вкусова промишленост.
В него са разгледани основните суровини и спомагателни материали, които се използват при производството на месни продукти, и изискванията към тях. Разгледан е също така химичния състав на мускулната, съединителната и мастната тъкан изграждащи месните суровини, както и структурно-механичните свойства на месото и биохимичните процеси протичащи в него след клането на животните. Подробно са разгледани основните технологични процеси при производството на месни продукти, както и теоретичните основи на тези процеси. Представени са технологични схеми за производство на основните видове месни продукти както и някои конкретни асортименти произвеждани у нас. Проследени са и промените, които настъпват със съставките на месните и немесните суровини в процеса на обработка. Представени са и изискванията, на които трябва да отговаря произвежданата готова продукция.
Учебникът може да се ползва и от широк кръг специалисти, работещи в системата на месната промишленост, търговията и общественото хранене, както и от всеки, който се интересува от проблемите свързани с технологията на месните продукти.

Автор: Костадин Василев Категория: Профилирани гимназии
Издател: Матком
Дата на издаване: 2003 г. Брой страници: 216
Език: Български Тегло: 0.220 кг.
Баркод: 9549930130 ISBN: 9549930130