Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание – Иван Глушков

Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание

Монографичният труд разглежда възможностите за развиване на специфични за физическото възпитание пространствени, времеви и силови ориентировки на децата.

Авторът представя и диагностична система за оценяване на състоянието и промените на ориентировъчната дейност. Разглежда се и разработен и апробиран в педагогическата практика експериментален технологичен модел за насочено въздействие върху посочените ориентировки на децата. Установени са аспектите на неговата ефективност.

Монографията се отличава с научност и доказателственост. Подходяща е за ползване от преподаватели във ВУ, докторанти, експерти на МОН, учители и др….

Автор: Иван Глушков Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 144
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789546808912 ISBN: 9789546808912