Техника на външнотърговската дейност – Цветанка Инджова

Техника на външнотърговската дейност

Основна цел на този учебник е да даде теоретични познания и да развие умения за осъществяване на активна външнотърговска дейност според правилата на международния бизнес.
Предназначението и логиката на написването на учебника определят неговата структура. Учебният материал е представен в 10 теми. Основните теоретични постановки са подкрепени с данни и факти от търговската практика в България и чужбина.
С оглед на по-пълното усвояване на изучавания материал в края на всяка тема е направено обобщение, посочени са ключовите думи и концепции, въведени в нея, както и въпроси за дискусия и проверка на знанията.

Доц. д-р Цветанка Инджова е преподавател в Нов български университет, специалист в областта на икономиката на външната търговия. Специализирала е по Програма за развитие на ООН в Белгия, Швейцария, Франция, Русия и Великобритания.

Автор: Цветанка Инджова Брой страници: 188
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.376 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 954535058X
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 954535058X