Техника на външнотърговската дейност – Цветанка Инджова


Основна цел на този учебник е да даде теоретични познания и да развие умения за осъществяване на активна външнотърговска дейност според правилата на международния бизнес.
Предназначението и логиката на написването на учебника определят неговата структура. Учебният материал е представен в 10 теми. Основните теоретични постановки са подкрепени с данни и факти от търговската практика в България и чужбина.
С оглед на по-пълното усвояване на изучавания материал в края на всяка тема е направено обобщение, посочени са ключовите думи и концепции, въведени в нея, както и въпроси за дискусия и проверка на знанията.
Автор Цветанка Инджова
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 954535058X
Година на издаване 2008
Корица Meka
Страници 188
Формат 20.80×28.80