Техническа механика за 10. клас – Петър Георгиев

Техническа механика за 10. клас

Учебното помагало е съобразено с учебните програми по техническа механика за професиите и специалностите от професионални направления: Електротехника и електроника, Селско стопанство, Лека промишленост, Енергетика, Горско стопанство.
Дава възможност за усвояване на основни понятия и зависимости от статика и съпротивление на материалите. Предлага систематизирана информация за видовете машинни елементи според тяхното предназначение: за образуване на съединения — неразглобяеми и разглобяеми; за въртеливо движение; за предаване на въртеливо движение.
Съдържа богат илюстративен материал. Предлага въпроси и задачи за Контрол и самоконтрол.

Автор: Петър Георгиев Категория: 10-и клас; Учебници
Издател: Просвета
Брой страници: 112 Език: Български
Тегло: 0.200 кг. Баркод: 9540114616
ISBN: 9540114616