Техническа механика с машинни елементи – Панайот Панайотов

Техническа механика с машинни елементи

Учебното помагало е предназначено за учениците от всички професионални направления, в учебните планове на които е предвидено изучаване на Техническа механика като задължителна професионална подготовка с 72 часа и по-малък хорариум от тях.
Поради това, че в учебните програми не се предвижда изучаване на кинематика и динамика, такова учебно съдържание не е разработено.
На база на класическото учебно съдържание по статика, съпротивление на материалите, машинни елементи и съвременни постижения, в настоящия учебник е използван интегративен подход и е търсено директно внушение. Целта е учащият да осмисли, че в реалната техническа практика всичко е взаимно зависимо, влияещо си и допълващо се, което изисква комплексен подход. Само той довежда до истински резултати.
Изпреварващо от математиката са разгледани тригонометричните зависимости (функции) в правоъгълния триъгълник. Без тези познания, обучение по техническа механика е невъзможно.
На същото са подчинени обобщаващите въпроси, решените задачи и всичко включено в приложенията.
Все с такава цел са практическите указания за решаване на задачи от статика, обобщените диаграми на вътрешните силови фактори (сили и моменти).
Всичко това в обобщен вид е подчинено на изискването – избор на най-подходящ материал, създаване на изделие с определена конфигурация и размери, за надеждно работещо устройство или машина в дадени условия.

Авторът

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Панайот Панайотов Категория: Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 144
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789549315769 ISBN: 9789549315769